Vàng Giao dịch trong ngày: tiến xa hơn.

10/07/2024 13:57
Vàng (XAU/USD)
-0.78-0.03%
mUA ở trên mức tỷ giá 2369,00 với mục tiêu mở rộng lên 2392,00 & 2407,00.
image
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 2369,00

Khuyến nghị: mUA ở trên mức tỷ giá 2369,00 với mục tiêu mở rộng lên 2392,00 & 2407,00.

Chiến lược thay thế: nếu xuống dưới 2369,00 có thể giảm tới 2362,00 & 2353,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ báo RSI tăng báo hiệu xu thế tiếp tục tiến xa hơn.


2419,00
2407,00
2392,00
2382,00
2369,00
2362,00
2353,00

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote