Lịch kinh tế
Dữ liệu
Sự kiện
Ngày lễ
saixuan
Lọc
17-06-2024
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Các thông tin trên chỉ là thông tin chung, để tham khảo, không phải là cơ sở để đưa ra quyết định giao dịch.
OK
Lịch kinh tế là gì?
Lịch kinh tế là một công cụ hữu ích dành cho các nhà giao dịch để theo dõi các sự kiện kinh tế của một quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia nhất định có thể ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Một sự kiện kinh tế có thể là một sự kiện mang tính vĩ mô như tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, sản lượng kinh tế, các bản tin kinh tế như bài phát biểu của Chủ tịch Fed. Thông thường, lịch kinh tế sẽ liệt kê các sự kiện nêu trên theo trình tự thời gian để giúp người đọc có thể nắm rõ các sự kiện sắp diễn ra một cách dễ dàng.
Tầm quan trọng của lịch kinh tế
Đối với các nhà giao dịch, việc theo dõi các sự kiện kinh tế có thể giúp họ có cái nhìn tổng quan về môi trường vĩ mô để đưa ra quyết định giao dịch chuẩn xác hơn. Với lịch kinh tế, nhà giao dịch có thể xem, theo dõi các sự kiện kinh tế và quan sát sự phản ứng của thị trường trước hoặc sau khi dữ liệu này được công bố.
Làm thế nào để sử dụng lịch kinh tế Mitrade?
Lịch kinh tế của Mitrade nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch có thể dễ dàng theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng. Nó cho phép người dùng có thể áp dụng các bộ lọc theo thời gian, khu vực, loại lịch và tầm quan trọng để xem các sự kiện kinh tế của thị trường mà họ quan tâm nhất. Nếu đang sử dụng ứng dụng Mitrade, bạn có thể chọn thêm lời nhắc lịch về một sự kiện kinh tế.