Dầu WTI Giao dịch trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 81,80.

10/07/2024 13:54
Dầu WTI (USOIL)
-0.010-0.01%
bÁN ở dưới mức tỷ giá 81,80 với mục tiêu mở rộng lên 80,50 & 80,00.
image
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 81,80

Khuyến nghị: bÁN ở dưới mức tỷ giá 81,80 với mục tiêu mở rộng lên 80,50 & 80,00.

Chiến lược thay thế: nếu vượt qua 81,80 có thể tăng tới 82,45 & 82,85.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ báo RSI ở dưới vùng trung tính 50%.


82,85
82,45
81,80
81,19
80,50
80,00
79,80

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote