AUD/USD Giao dịch trong ngày: củng cố.

10/07/2024 11:32
AUD/USD (AUD/USD)
+0.00176+0.26%
bÁN ở dưới mức tỷ giá 0,6750 với mục tiêu mở rộng lên 0,6725 & 0,6710.
image
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 0,6750

Khuyến nghị: bÁN ở dưới mức tỷ giá 0,6750 với mục tiêu mở rộng lên 0,6725 & 0,6710.

Chiến lược thay thế: nếu vượt qua 0,6750 có thể tăng tới 0,6765 & 0,6780.

Tư vấn kĩ thuật: khi ngưỡng kháng cự 0,6750 chưa bị phá vỡ, khả năng giá giảm xuống dưới 0,6725 là rất lớn.


0,6780
0,6765
0,6750
0,6738
0,6725
0,6710
0,6695

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote