Dầu WTI Giao dịch trong ngày: mức hỗ trợ trong ngày xung quanh 77,35.

11/06/2024 13:34
Dầu WTI (USOIL)
-0.104-0.13%
mUA ở trên mức tỷ giá 77,35 với mục tiêu mở rộng lên 78,25 & 78,60.
image
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 77,35

Khuyến nghị: mUA ở trên mức tỷ giá 77,35 với mục tiêu mở rộng lên 78,25 & 78,60.

Chiến lược thay thế: nếu xuống dưới 77,35 có thể giảm tới 76,95 & 76,45.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ báo RSI ở trên vùng trung tính 50%.


79,10
78,60
78,25
77,80
77,35
76,95
76,45

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote