Trái phiếu chuyển đổi là gì? Những tiềm năng khi đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi

9 Phút
Cập nhật 05/03/2024 01:21
Nhóm Traderins
coverImg
Nguồn: DepositPhotos


Trái phiếu chuyển đổi là một công cụ tài chính kết hợp các đặc điểm của chứng khoán nợ và chứng khoán vốn, mang lại lợi ích và rủi ro riêng cho cả tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Thị trường hấp dẫn này dự kiến sẽ phát triển để đáp ứng với những thay đổi của điều kiện thị trường, khuôn khổ pháp lý và chiến lược của nhà đầu tư. Nếu bạn có nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư thì hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.


1. Tìm hiểu về trái phiếu chuyển đổi và những vấn đề liên quan


Doanh nghiệp để hoạt động thường sẽ huy động vốn đến từ các nguồn sau: cổ đông góp vốn, phát hành cổ phiếu, vay ngân hàng, thu tiền bán hàng, và cuối cùng là phát hành trái phiếu. Trong đó, trái phiếu là hình thức huy động mà doanh nghiệp không cần phải phát hành thêm cổ phiếu hay đi vay thêm từ ngân hàng, bất kỳ tổ chức hay cá nhân đều có thể mua loại chứng khoán này. 

a. Định nghĩa Trái phiếu

- Trái phiếu (Bonds) là giấy xác nhận có nghĩa vụ nợ hay chứng khoán nợ của bên bán (doanh nghiệp hoặc chính phủ) đối với bên mua (trái chủ/nhà đầu tư). Tổ chức phát hành xác nhận nghĩa vụ nợ đối với trái chủ bằng cách phát hành trái phiếu, trên đó thể hiện rõ lợi tức, thời gian trả lãi, trả gốc và các quy định khác.

- Loại chứng khoán nợ này được phân loại theo các đặc điểm khác nhau như chủ thể phát hành, tính chất, lợi tức và phương thức bảo đảm. Theo đó phân loại theo tính chất trái phiếu có trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi.

b. Khái niệm trái phiếu chuyển đổi

- Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond, sau đây sẽ gọi tắt là “CB” hoặc “TP chuyển đổi”) là loại trái phiếu được phát hành bởi công ty cổ phần và có khả năng quy đổi thành cổ phiếu phổ thông (theo tỷ lệ được xác định) của doanh nghiệp đó theo các điều kiện, điều khoản đã được xác định khi rao bán. Việc quy đổi này có thể diễn ra theo quyết định của trái chủ hoặc có thể là bắt buộc, có thể xảy ra vào nhiều thời điểm khác nhau trong vòng đời của trái phiếu.

- Nói cách khác, loại TP chuyển đổi thường có mức lãi suất khá thấp, nhưng bù lại sẽ giúp trái chủ có được khoản lợi nhuận lớn hơn khi được quy đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Đây là hình thức kết hợp giữa trái phiếu và quyền mua cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành (thông thường trái chủ không có trách nhiệm phải mua nó vào tương lai).


- Ví dụ: Công ty X có 1.000.000.000 cổ phần với thị giá 2.000 đồng/cổ phiếu. Tiếp theo nhà đầu tư mua 10.000 TP chuyển đổi do công ty phát hành với tổng giá trị 100.000.000 đồng) với lãi suất 5%/năm (trả lợi tức hàng tháng), tỷ lệ chuyển đổi là 1:5 (1 trái phiếu đổi 5 cổ phiếu). Như vậy lợi tức nhận được sau 12 tháng sẽ là 5.000.000 đồng.


Sau 12 tháng công ty X kinh doanh tốt và thị giá cổ phiếu khi đó là 10.000 đồng, trái chủ sử dụng quyền mua cổ phiếu phổ thông. Vậy là trái chủ sẽ trở thành cổ đông phổ thông nắm giữ 50.000 cổ phiếu với giá trị là 500.000.000 đồng. Tại thời điểm đó, nhà đầu tư bán toàn bộ cổ phiếu nêu trên thì lợi nhuận họ thu về là 400.000.000 đồng, gấp 8 lần so với lợi tức từ trái phiếu.


 

trái phiếu chuyển đổi

(Nguồn: Mitrade)


c. Các loại TP chuyển đổi

Phân loại

Đặc điểm

Mục đích

Không bắt buộc

(Vanilla CB)

Được giữ đến ngày đáo hạn và nhận gốc cộng lãi của trái phiếu hoặc họ có thể quy đổi nó thành cổ phiếu phổ thông và hưởng lợi từ việc tăng giá.

Trái chủ có quyền lựa chọn việc quy đổi thành cổ phiếu hoặc không.

Bắt buộc

(Mandatory CB)

Tự động quy đổi thành cổ phiếu vào thời điểm nhất định hoặc khi đạt được điều kiện cụ thể được quy định trong hợp đồng mua bán.

Tùy thuộc tính toán dự kiến của trái chủ và doanh nghiệp.

Dự phòng

(Contingent CB)

Tự động quy đổi thành cổ phiếu khi tình hình doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thông thường là khi tỷ lệ vốn của công ty phát hành giảm.

Cải thiện cơ cấu vốn của các doanh nghiệp và giảm bớt thiệt hại vào giai đoạn căng thẳng tài chính.

Đảo ngược

(Reverse CB)

Kết hợp trái phiếu thông thường và quyền chọn bán ngắn hạn trên một tài sản cơ sở, thường là cổ phiếu của công ty.

Giá gốc của CB gặp rủi ro nếu giá cổ phiếu phổ thông giảm xuống dưới một mức nhất định, dẫn đến CB được quy đổi thành cổ phiếu cơ sở với tỷ lệ chuyển đổi được xác định trước.

Hoán đổi

(Exchange CB)

Quyền lựa chọn quy đổi trái phiếu của họ thành cổ phiếu của một công ty khác, thường là công ty con hoặc công ty liên kết, thay vì cổ phiếu của công ty phát hành.

Giảm thiểu rủi ro, đa dạng hóa danh mục đầu tư


d. Khung pháp lý

- Các yêu cầu về phát hành, giao dịch và công bố thông tin đối với TP chuyển đổi phải tuân theo nhiều quy định khác nhau, tùy thuộc vào khu vực pháp lý nơi loại chứng khoán nợ được phát hành và giao dịch.


2. Những đặc điểm TP chuyển đổi nhà đầu tư quan tâm khi giao dịch


☀️ Tỷ lệ chuyển đổi: số lượng trái phiếu được quy đổi thành cổ phiểu khi đến thời hạn được quy định trên hợp đồng mua bán. Tỷ lệ này được ấn định dưới dạng tỷ số hoặc mức giá cụ thể.

☀️ Lợi tức: được hưởng lợi tức định kỳ khi sở hữu trái phiếu. Tuy nhiên mức lợi tức thường sẽ thấp hơn các loại khác.

☀️ Thời hạn chuyển đổi: là thời hạn trái chủ có quyền quy đổi trái phiếu nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông theo Tỷ lệ chuyển đổi.

☀️ Ưu tiên thanh toán: trái phiếu được hạch toán nợ vào sổ sách doanh nghiệp, vì vậy khi công ty phát hành bị giải thể hoặc phá sản, người nắm giữ trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ đông. Ngược lại, trái chủ không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.

☀️ Quyền mua: cho phép tổ chức phát hành được quyền lựa chọn mua lại một phần hoặc toàn bộ CB trước ngày đáo hạn với các điều kiện cụ thể theo quy định trong hợp đồng mua bán. Quyền này giúp doanh nghiệp quản lý cơ cấu vốn và giảm chi phí lãi vay (lợi tức trả cho trái chủ).

☀️ Quyền bán: cho phép trái chủ được quyền lựa chọn bán lại một phần hoặc toàn bộ CB cho tổ chức phát hành trước ngày đáo hạn với mức giá và điều kiện được xác định trong hợp đồng mua bán. Quyền này giúp trái chủ có thêm một lựa chọn rút lui và bảo vệ họ khỏi sự sụt giảm giá trị trái phiếu tiềm năng.

☀️ Chất lượng và xếp hạng tín dụng: chất lượng tín dụng phụ thuộc vào tình hình tài chính của doanh nghiệp, được đánh giá bởi các cơ quan xếp hạng tín dụng. Xếp hạng tín dụng được ấn định ảnh hưởng đến lợi tức, giá cả và nhận thức của trái chủ về mức độ tiềm năng cùng rủi ro của nó.

Tóm lược: bởi tính năng huy động vốn với lãi suất thấp và chưa cần pha loãng cổ phần, cùng với đó là các điều kiện đính kèm hình thành nên các dạng TP chuyển đổi giúp đa dạng hóa danh mục nắm giữ và chiến lược đầu tư, những yếu tố trên tạo nên sức hút đối với người mua cùng với đó là 1 thị trường đầy sôi động.


3. Chiến lược đầu tư khi mua TP chuyển đổi


֎ Kinh doanh chênh lệch giá: đây là một chiến lược bao gồm việc mua đồng thời TP chuyển đổi và bán khống cổ phiếu cơ sở để thu lợi từ sự chênh lệch trường hợp giá cổ phiếu đang có chiều hướng tốt, cao hơn giá trị CB.

֎ Đầu tư định hướng: căn cứ xu hướng của giá cổ phiếu cơ sở và chất lượng tín dụng của TP chuyển đổi, người mua theo chiến lược này kỳ vọng thu lợi nhuận từ tiềm năng tăng giá hoặc nhận cổ tức.

֎ Đầu tư cân bằng: quy đổi một phần TP chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông nhằm mục đích thu được lợi nhuận từ việc giá tăng giá hoặc nhận cổ tức; cùng với việc nắm giữ phần còn lại, người mua kỳ vọng giá cổ phiếu tiếp tục tăng trong tương lai hoặc ít nhất vẫn sẽ có lợi tức cố định từ trái phiếu.

֎ Phòng ngừa rủi ro: nhằm quản lý các rủi ro khác nhau chẳng hạn như rủi ro lãi suất, tín dụng và rủi ro chuyển đổi bằng cách sử dụng các công cụ tài chính như quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc các công cụ phái sinh khác để đạt được mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn người mua đặt ra.


֎ Kết hợp với các loại chứng khoán khác: hình thành danh mục đầu tư có nhiều loại chứng khoán cộng hưởng nhau nhằm tối đa hóa lợi nhuận (ngược lại sẽ trở thành lỗ nghiêm trọng) hoặc trở thành kênh bù lỗ cho nhau (an toàn, không bỏ trứng vào cùng một giỏ).


Theo sát hơn 400 thị trường tài chính trên sàn Mitrade

4. Định giá TP chuyển đổi


Giá trị TP chuyển đổi = Giá trị trái phiếu + Giá trị quyền chuyển đổi

- Giá trị trái phiếu là giá trị hiện tại của các dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong suốt kỳ hạn quy định trên hợp đồng mua bán, bằng cách tính chiết khấu dòng tiền. Mức chiết khấu này được quyết định dựa trên lãi suất chung trên thị trường, biên độ rủi ro tín dụng và quan hệ cung cầu.

- Giá trị chuyển đổi là giá trị quyền mua cổ phiếu. Giá trị này phụ thuộc vào giá trị cổ phiếu thời điểm phát hành, thời hạn thực hiện quyền quy đổi, sự biến động giá cổ phiếu và mức lãi suất trên thị trường.

- Theo hai định nghĩa trên, giá trị loại chứng khoán nợ này phụ thuộc rất nhiều vào lãi suất trên thị trường, kỳ hạn trái phiếu và quan hệ cung cầu. Vì vậy, người mua sẽ quyết định dựa trên nhịp đập thị trường trái phiếu và cả cổ phiếu. 


5. Ưu nhược điểm của TP chuyển đổi

Đối tượng

Ưu điểm

Nhược điểm

Nhà đầu tư

✔️ Được thanh toán tiền lợi tức cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của tổ chức và chắc chắn hơn cổ tức. Bên cạnh đó, CB cũng có thể được mua lại với giá bằng mệnh giá vào lúc đáo hạn.

✔️ Được hưởng các quyền ưu tiên hơn các cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông trường hợp tổ chức giải thể hoặc phá sản.

✔️ Thị trường lĩnh vực này có xu hướng ổn định hơn và không biến động mạnh bằng thị trường cổ phiếu.

✔️ Được hỗ trợ bởi lãi suất hiện hành của các loại trái phiếu khác và giá trị cổ phiếu, do loại chứng khoán này có tính chất của trái phiếu và cổ phiếu.

✔️ Quyền lựa chọn quy đổi giúp bên mua có cơ hội tăng thêm lợi nhuận trường hợp giá trị cổ phiếu của tổ chức tăng và lựa chọn quy đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi. Hoặc lựa chọn giữ nguyên trái phiếu cùng lợi tức trường hợp giá trị cổ phiếu của tổ chức giảm.

⭕ Lãi suất CB thường thấp hơn các loại trái phiếu khác.

⭕ Trường hợp giá trị cổ phiếu đang tốt thì cũng không thể quy đổi nhằm tìm kiếm thêm lợi nhuận do thời hạn quy đổi được xác định từ khi phát hành.

⭕ Trong những trường hợp công ty phải ngừng các hoạt động do hợp nhất, sáp nhập hay giải thể thì các trái chủ sở hữu loại chứng khoán nợ sẽ bị mất đi đặc quyền quy đổi này.

⭕ Trưởng hợp bên bán mua lại CB trước ngày đáo hạn, khiến trái chủ mất đi khoản thanh toán lãi trong tương lai và hạn chế khả năng tăng lợi nhuận thông qua quyền chọn quy đổi.

⭕ Thanh khoản thấp, không thể bán được TP chuyển đổi trên thị trường thứ cấp ở mức giá hợp lý, có khả năng gây thua lỗ cho trái chủ.

Tổ chức phát hành

✔️ Chi phí, lãi suất phát hành thường sẽ thấp hơn so với các loại chứng khoán khác.

✔️ Có thể huy động thêm nguồn vốn mà chưa cần phải phát hành thêm cổ phiếu. Như vậy các cổ đông hiện hữu sẽ chưa bị giảm thu nhập.

✔️ Tạo thêm một kênh huy động vốn khi những kênh khác như trái phiếu thông thường, chứng khoán,… đang gặp khó khăn. Do loại TP chuyển đổi này hấp dẫn với bên mua khi họ chỉ bỏ ra một khoản vốn hiện tại để kỳ vọng thu về một khoản lợi nhuận cao trong tương lai cộng với lợi tức chắc chắn nhận được định kỳ.

⭕ Do các cổ đông có quyền tham gia vào việc quản lý nên khi quy đổi thành cổ phiếu, các cổ đông mới có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát và điều hành công ty.

⭕ Khi xảy ra quy đổi, do tăng số cổ phiếu lưu hành nên tỷ lệ cổ phần của các cổ đông bị "pha loãng" dẫn đến việc các cổ đông hiện hữu bị giảm quyền lợi và thu nhập.

⭕ Lợi tức trái phiếu là chi phí của doanh nghiệp nên được tính trừ vào thu nhập chịu thuế, còn cổ tức là lấy từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Như vậy sau   khi CB quy đổi thành cổ phiếu phổ thông sẽ làm giảm chi phí trả lãi, đồng nghĩa với việc tăng thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp và phải trả nhiều thuế hơn.


6. Những điều cần lưu ý khi đầu tư TP chuyển đổi


⭐️ Đọc hiểu các điều khoản trong hợp đồng mua bán. Theo đó quan trọng nhất là điều kiện và thời gian kích hoạt các quyền hạn của hai bên, tiếp đến là tỷ lệ chuyển đổi và giá trị mua bán trái cổ tương ứng điều kiện và cuối cùng là các điều khoản như lãi suất, trách nhiệm hai bên.

⭐️ Theo dõi sát sao thị trường. Như đã nêu ở những mục trên, CB có nhiều chiến lược phù hợp với khẩu vị và tình hình thực tế của bên mua. Vì vậy, để thích ứng với thị trường và linh hoạt trong chiến lược thì bên mua nên theo dõi kỹ thị trường trái phiếu và cổ phiếu để có quyết định kịp thời.

⭐️ Lựa chọn tổ chức phát hành uy tín. Thực tế với các loại chứng khoán, các quyết định của bên mua đều dựa trên uy tín và kết quả kinh doanh của bên bán do đó bên mua cũng cần có kỹ năng phân tích và đánh giá đầy đủ các khía cạnh của bên bán.


⭐️ Trang bị kỹ năng và kiến thức. Để thực hiện ba lưu ý nêu trên, bên mua cần nghiên cứu về thị trường chứng khoán, cách đánh giá doanh nghiệp thông qua phân tích cơ bản – kỹ thuật, nhịp đập thị trường nhằm cảm nhận độ mạnh yếu chứng khoán và nhận định thông tin. Các bạn có thể tìm thấy mọi điều đó thông qua các khóa học và bản tin trên Mitrade.

⭐️ Cách mua TP chuyển đổi. Có 3 cách các bạn có thể cân nhắc: thông qua sàn giao dịch với nhà môi giới, mua trực tiếp bằng hợp đồng mua bán, thông qua Quỹ tương hỗ (Mutual Fund) hoặc Quỹ hoán đổi (Exchange Traded Fund). Qua đó việc mua thông qua quỹ giúp người mua không chuyên giảm thiểu rủi ro và đa dạng danh mục đầu tư.


7. Tổng kết


TP chuyển đổi là chứng khoán đặc biệt có thể đóng một vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư đa dạng của nhà đầu tư. Chứng khoán nợ này thường hấp dẫn các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận thấp hơn vào ban đầu, với kỳ vọng tìm kiếm được lợi nhuận cao hơn vào tương lai.

Giống như các khoản đầu tư khác, TP chuyển đổi cũng có rủi ro thua lỗ. Vì vậy, các nhà đầu tư nên nghiên cứu, phân tích và nhận định đúng đắn trước khi ra quyết định.


Mitrade-Do ASIC/CySEC/CIMA/FSC quy định ✔️ 50000USD vốn trải nghiệm ✔️ 0 phí hoa hồng, spread thấp ✔️ Đòn bẩy linh hoạt 1:1~1:200 ✔️ Vô vàn tài nguyên đào tạo
Câu hỏi thường gặp
Tiềm năng khi đầu tư vào TP chuyển đổi là gì?
Đem đến cho nhà đầu tư nguồn thu nhập ổn định, tạo cơ hội cho nhà đầu tư có thể tăng thêm thu nhập từ quy đổi sang cổ phiếu và bảo vệ người mua tránh rủi ro khi mua trực tiếp cổ phiếu.
Chiến lược đầu tư khi mua TP chuyển đổi là gì?
Người mua có thể căn cứ vào điều khoản trên hợp đồng trái phiếu như quyền chọn bán trái phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu khi kỳ hạn đến và đánh giá thị trường lúc đó để quyết định rút lui an toàn hay tiếp tục mạo hiểm.
Rủi ro khi đầu tư vào thị trường TP chuyển đổi là gì?
Nhà đầu tư sẽ phải đối mặt và cân nhắc các vấn đề như rủi ro lãi suất, tín dụng và rủi ro chuyển đổi.

! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư. 


Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.


Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. 


Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. 


Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email:. Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.


Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Các bài viết liên quan
placeholder
Cổ phiếu blue chip là gì? Danh sách & Cách chơi cổ phiếu bluechip 2024Cổ phiếu Blue chip luôn là sự lựa chọn hàng đầu đối vời những nhà đầu tư chứng khoán khi bộ lọc cổ phiếu để đầu tư vào bởi nó được coi là kênh đầu tư an toàn mang lại lợi nhuận ổn định. Vậy Cổ phiếu blue chip là gì và những cổ phiếu nào tại việt nam hiện đang nằm trong danh sách cổ phiếu blue chip?
Tác giả  Nhóm TraderinsInsights
Cổ phiếu Blue chip luôn là sự lựa chọn hàng đầu đối vời những nhà đầu tư chứng khoán khi bộ lọc cổ phiếu để đầu tư vào bởi nó được coi là kênh đầu tư an toàn mang lại lợi nhuận ổn định. Vậy Cổ phiếu blue chip là gì và những cổ phiếu nào tại việt nam hiện đang nằm trong danh sách cổ phiếu blue chip?
placeholder
IPO là gì? Cách mua bán cổ phiếu IPO và những dự án IPO hot nhất 2023~2024 IPO (Initial Public Offering) có nghĩa là “Phát hành lần đầu ra công chúng”. Nếu quan tâm tới hoạt động giao dịch chứng khoán, hẳn các nhà đầu tư sẽ trông đợi vào các đợt chào bán lần đầu (IPO) của các công ty tiềm năng để đón đầu thị trường và tìm kiếm lợi nhuận. Điều kiện để IPO trên sàn chứng khoán Mỹ và Việt Nam có khác nhau? Và đâu là các thương vụ IPO hot nhất trong năm 2020~2022?
Tác giả  Jane PhạmInsights
IPO (Initial Public Offering) có nghĩa là “Phát hành lần đầu ra công chúng”. Nếu quan tâm tới hoạt động giao dịch chứng khoán, hẳn các nhà đầu tư sẽ trông đợi vào các đợt chào bán lần đầu (IPO) của các công ty tiềm năng để đón đầu thị trường và tìm kiếm lợi nhuận. Điều kiện để IPO trên sàn chứng khoán Mỹ và Việt Nam có khác nhau? Và đâu là các thương vụ IPO hot nhất trong năm 2020~2022?
placeholder
Có nên đầu tư chứng khoán? Top 10 sai lầm hay gặp khi đầu tư chứng khoánDù có kinh nghiệm hay chưa, bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm khi đầu tư chứng khoán. Quan trọng là nhà đầu tư cần nhận diện chính xác sai lầm mình có thể gặp phải để hạn chế thấp nhất những tổn thất thực tế. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn top 10 sai lầm hay gặp khi đầu tư chứng khoán. Đây sẽ là những bài học cần thiết dành cho những người mới học chơi chứng khoán.
Tác giả  Jane PhạmInsights
Dù có kinh nghiệm hay chưa, bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm khi đầu tư chứng khoán. Quan trọng là nhà đầu tư cần nhận diện chính xác sai lầm mình có thể gặp phải để hạn chế thấp nhất những tổn thất thực tế. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn top 10 sai lầm hay gặp khi đầu tư chứng khoán. Đây sẽ là những bài học cần thiết dành cho những người mới học chơi chứng khoán.
placeholder
Kiến thức cơ bản về chứng khoán: 10 điều cần biết về những rủi ro, sai lầm, nguyên tắc và kinh nghiệm đầu tư chứng khoánĐầu tư chứng khoán có thể khiến bạn trở nên giàu có cũng có thể biến bạn thành một người vô gia cư nếu như bạn tham gia thị trường mà không có kiến thức. Bài viết này sẽ tổng hợp 10 điều mà nhà đầu tư cần biết gồm các rủi ro, sai lầm thường mắc phải để giúp các bạn đầu tư hiệu quả hơn.
Tác giả  Nhóm TraderinsInsights
Đầu tư chứng khoán có thể khiến bạn trở nên giàu có cũng có thể biến bạn thành một người vô gia cư nếu như bạn tham gia thị trường mà không có kiến thức. Bài viết này sẽ tổng hợp 10 điều mà nhà đầu tư cần biết gồm các rủi ro, sai lầm thường mắc phải để giúp các bạn đầu tư hiệu quả hơn.
placeholder
Các loại lệnh chứng khoán cơ sở và phái sinh: Lệnh ATO, ATC, LO, MP V.VTrong giao dịch chứng khoán có nhiều loại lệnh khác nhau với quy tắc khớp lệnh riêng mà một trader cần phải nắm vững trước khi thực hiện để đảm bảo được hiệu quả giao dịch. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các loại lệnh trong chứng khoán bao gồm cả thị trường cơ sở và phái sinh về cách đặt lệnh, thời gian và chi phí ra sao.
Tác giả  Jane PhạmInsights
Trong giao dịch chứng khoán có nhiều loại lệnh khác nhau với quy tắc khớp lệnh riêng mà một trader cần phải nắm vững trước khi thực hiện để đảm bảo được hiệu quả giao dịch. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các loại lệnh trong chứng khoán bao gồm cả thị trường cơ sở và phái sinh về cách đặt lệnh, thời gian và chi phí ra sao.
Ad