USD/CAD Giao dịch trong ngày: củng cố.

11/06/2024 11:17
USD/CAD (USD/CAD)
+0.00017+0.01%
bÁN ở dưới mức tỷ giá 1,3780 với mục tiêu mở rộng lên 1,3750 & 1,3730.
image
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 1,3780

Khuyến nghị: bÁN ở dưới mức tỷ giá 1,3780 với mục tiêu mở rộng lên 1,3750 & 1,3730.

Chiến lược thay thế: nếu vượt qua 1,3780 có thể tăng tới 1,3800 & 1,3820.

Tư vấn kĩ thuật: khi ngưỡng kháng cự là 1,3780, kỳ vọng giá không ổn định và có xu hướng giảm.


1,3820
1,3800
1,3780
1,3769
1,3750
1,3730
1,3710

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote