GBP/USD Giao dịch trong ngày: Tăng trong ngắn hạn.

10/07/2024 11:29
GBP/USD (GBP/USD)
+0.00680+0.52%
mUA ở trên mức tỷ giá 1,2785 với mục tiêu mở rộng lên 1,2825 & 1,2845.
image
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu): 1,2785

Khuyến nghị: mUA ở trên mức tỷ giá 1,2785 với mục tiêu mở rộng lên 1,2825 & 1,2845.

Chiến lược thay thế: nếu xuống dưới 1,2785 có thể giảm tới 1,2770 & 1,2750.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ báo RSI phức tạp với xu hướng tăng.


1,2870
1,2845
1,2825
1,2803
1,2785
1,2770
1,2750

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những chiến lược và các phân tích giao dịch này được cung cấp bởi Trading Central, nhà cung cấp độc lập, tức bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích không xem xét tình hình tài chính cụ thể của bạn và vì vậy nó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mitrade không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào từ phân tích của Trading Central.
goTop
quote